News

「不一樣的夢想初中」網上分享會
2021-10-30
公理書院係一間有愛心而且願意以關愛牧養孩子嘅中學,想知詳情?鼓勵你參加「不一樣的夢想初中」網上分享會。
「不一樣的夢想初中」網上分享會
2021-10-30
公理書院係一間有愛心而且願意以關愛牧養孩子嘅中學,想知詳情?鼓勵你參加「不一樣的夢想初中」網上分享會。

升中面試工具
2021-10-15
升中面試季節又到啦,為咗幫助有準備升中孩子做好準備,不一樣的夢想初中公理書院製作咗幾樣有用嘅工具送俾家長,歡迎大家下載。
升中面試工具
2021-10-15
升中面試季節又到啦,為咗幫助有準備升中孩子做好準備,不一樣的夢想初中公理書院製作咗幾樣有用嘅工具送俾家長,歡迎大家下載。